آبان 1396
نمایی از قالیشویی فرش ماشینی

بازاریابی marketing چیست

چندين ديدگاه در مورد بازار وجود دارد – ديدگاه توليدگرايي :اين ديدگاه بر اساس توليد انبوه ميباشد نتيجه اين ديدگاه كاهش قيمت براي جذب مشتري

بیشتر »