قالیشویی و خدمات فرش طره با هدف تکریم ارباب رجوع و سهولت ارائه و ارزیابی خدمات امکان ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات را در ذیل فراهم نموده است تا ازنظرات ارزشمند شما اگاهی یابد.

 

ثبت شکایت

برای ثبت شکایت خود از فرم زیر استفاده کنید .