لیست قیمت قالیشویی طره

تعرفه قالیشویی شستشویی فرش های ماشینی

شستشوی کامل فرش های ماشینی رنگی 55000تومان
شستشوی کامل فرش های ماشینی کرم رنگ 60000 تومان
شستشوی کامل فرشهای ماشینی ابریشمی(ویسکوز) ،فانتزی و تافتینگ 70000 تومان

4

تعرفه شستشوی فرشهای دستباف

شستشوی کامل فرشهای دستباف رنگی120000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف کرم و رنگ روشن130000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف گل ابریشم(تبریز،اصفهان،نایین، قم ….)175000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف چله ابریشم و شصت رج به بالا190000 تومان
شستشوی فرشهای بزرگ پارچه (15 متر به بالا) و آنتیک(کهنه ذات)کارشناسی و توافقی
شستشوی فرشهای تمام ابریشمکارشناسی و توافقی

تعرفه شستشویی موکت و روفرشی

شستشوی کامل موکت و روفرشی35000 تومان
شستشوی کامل موکت پرز دار و موکت تافتینگ45000 تومان

18

تعرفه خدمات مرمت فرش و رفوگری
ریشه کشی(ترمیم یا جایگزینی کامل ریشه های پوسیده)

ریشه کشی فرشهای ماشینی 95000تومان
ریشه کشی مصنوعی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)450000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)680000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف اعلاء (  ریشه نخی چهل تا پنجاه رج)750000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای اعلاء چله ابریشم(ریشه ابریشمی پنجاه رج به بالا)1100000 تومان

لفافه دوزی(جهت حفاظت از ریشه ها)

لفافه دوزی انواع فرش با متقال یا پارچه برزنتی مخصوص80000 تومان
نصب محافظ ریشه از جنس پارچه توری آلمانی75000 تومان

دوگره(جلوگیری از شکافته شدن فرش)

دوگره فرشهای دستباف معمولی (چله نخ تا سی و پنج رج)95000 تومان
دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله نخ ، چهل رج به بالا)110000 تومان
دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله ابریشم )140000 تومان
دوگره زنبوری مخصوص فرشهای اعلاء360000 تومان

شیرازه پیچی(کناره پیچی فرش)

شیرازه پیچی فرشهای ماشینی توسط ماشین دوخت85000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای دستباف معمولی(پشمی)110000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای اعلاء(کرک و چهل رج به بالا)150000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای تمام ابریشمکارشناسی و توافقی

چرم دوزی(جهت جلوگیری از سرخوردن و لول شدن فرش)

چرم دوزی انواع فرشهای دستباف75000 تومان

پرداخت(جهت موگیری و هم سطح سازی فرش)

پرداخت فرشهای دستباف معمولی(تا سی و پنج رج)40000 تومان
پرداخت فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)45000 تومان
پرداخت فرشهای دستباف تمام ابریشمکارشناسی وتوافقی

دارکشی(ترمیم ناصافی وکجی فرش )

دارکشی فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)95000 تومان
دارکشی فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)150000 تومان
دارکشی فرشهای دستباف تمام ابریشمکارشناسی وتوافقی

لکه برداری(زدودن انواع لکه های فرش)

لکه برداری فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج) کارشناسی وتوافقی
لکه برداری فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا) کارشناسی وتوافقی
لکه برداری فرشهای دستباف تمام ابریشم کارشناسی وتوافقی
هزینه حمل در تهران برای هر تعداد فرش 250000 تومان میباشد.
هزینه شستشو برای قطعات کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه میگردد
مدت زمان سرویس قالیشویی از تاریخ تحویل حداکثر 5 روز کاری می باشد