لیست قیمت قالیشویی طره

تعرفه قالیشویی شستشویی فرش های ماشینی

شستشوی کامل فرش های ماشینی رنگی44000تومان
شستشوی کامل فرش های ماشینی کرم رنگ48000 تومان
شستشوی کامل فرشهای ماشینی ابریشمی(ویسکوز) ،فانتزی و تافتینگ55000 تومان

4

تعرفه شستشوی فرشهای دستباف

شستشوی کامل فرشهای دستباف رنگی85000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف کرم و رنگ روشن90000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف گل ابریشم(تبریز،اصفهان،نایین، قم ….)110000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف چله ابریشم و شصت رج به بالا120000 تومان
شستشوی فرشهای بزرگ پارچه (15 متر به بالا) و آنتیک(کهنه ذات)کارشناسی و توافقی
شستشوی فرشهای تمام ابریشمکارشناسی و توافقی

تعرفه شستشویی موکت و روفرشی

شستشوی کامل موکت و روفرشی35000 تومان
شستشوی کامل موکت پرز دار و موکت تافتینگ40000 تومان

18

تعرفه خدمات مرمت فرش و رفوگری
ریشه کشی(ترمیم یا جایگزینی کامل ریشه های پوسیده)

ریشه کشی فرشهای ماشینی 75000تومان
ریشه کشی مصنوعی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)350000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)450000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف اعلاء (  ریشه نخی چهل تا پنجاه رج)550000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای اعلاء چله ابریشم(ریشه ابریشمی پنجاه رج به بالا)950000 تومان

لفافه دوزی(جهت حفاظت از ریشه ها)

لفافه دوزی انواع فرش با متقال یا پارچه برزنتی مخصوص70000 تومان
نصب محافظ ریشه از جنس پارچه توری آلمانی65000 تومان

دوگره(جلوگیری از شکافته شدن فرش)

دوگره فرشهای دستباف معمولی (چله نخ تا سی و پنج رج)75000 تومان
دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله نخ ، چهل رج به بالا)85000 تومان
دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله ابریشم )100000 تومان
دوگره زنبوری مخصوص فرشهای اعلاء280000 تومان

شیرازه پیچی(کناره پیچی فرش)

شیرازه پیچی فرشهای ماشینی توسط ماشین دوخت75000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای دستباف معمولی(پشمی)95000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای اعلاء(کرک و چهل رج به بالا)100000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای تمام ابریشمکارشناسی و توافقی

چرم دوزی(جهت جلوگیری از سرخوردن و لول شدن فرش)

چرم دوزی انواع فرشهای دستباف70000 تومان

پرداخت(جهت موگیری و هم سطح سازی فرش)

پرداخت فرشهای دستباف معمولی(تا سی و پنج رج)35000 تومان
پرداخت فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)40000 تومان
پرداخت فرشهای دستباف تمام ابریشمکارشناسی وتوافقی

دارکشی(ترمیم ناصافی وکجی فرش )

دارکشی فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)75000 تومان
دارکشی فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)100000 تومان
دارکشی فرشهای دستباف تمام ابریشمکارشناسی وتوافقی

لکه برداری(زدودن انواع لکه های فرش)

لکه برداری فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج) کارشناسی وتوافقی
لکه برداری فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا) کارشناسی وتوافقی
لکه برداری فرشهای دستباف تمام ابریشم کارشناسی وتوافقی
هزینه حمل در تهران برای هر تعداد فرش 200000 تومان میباشد.
هزینه شستشو برای قطعات کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه میگردد
مدت زمان سرویس قالیشویی از تاریخ تحویل حداکثر 5 روز کاری می باشد