لیست قیمت قالیشویی طره

تعرفه قالیشویی شستشویی فرش های ماشینی

شستشوی کامل فرش های ماشینی رنگی40000تومان
شستشوی کامل فرش های ماشینی کرم رنگ45000 تومان
شستشوی کامل فرشهای ماشینی ابریشمی(ویسکوز) ،فانتزی و تافتینگ50000 تومان

تعرفه شستشوی فرشهای دستباف

شستشوی کامل فرشهای دستباف رنگی65000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف کرم و رنگ روشن70000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف گل ابریشم(تبریز،اصفهان،نایین، قم ….)90000 تومان
شستشوی کامل فرشهای دستباف چله ابریشم و شصت رج به بالا100000 تومان
شستشوی فرشهای بزرگ پارچه (15 متر به بالا) و آنتیک(کهنه ذات)کارشناسی و توافقی
شستشوی فرشهای تمام ابریشمکارشناسی و توافقی

تعرفه شستشویی موکت و روفرشی

شستشوی کامل موکت و روفرشی28000 تومان
شستشوی کامل موکت پرز دار و موکت تافتینگ35000 تومان

18

تعرفه خدمات مرمت فرش و رفوگری
ریشه کشی(ترمیم یا جایگزینی کامل ریشه های پوسیده)

ریشه کشی فرشهای ماشینی 60000تومان
ریشه کشی مصنوعی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)200000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)380000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف اعلاء (  ریشه نخی چهل تا پنجاه رج)480000 تومان
ریشه کشی مغزی فرشهای اعلاء چله ابریشم(ریشه ابریشمی پنجاه رج به بالا)680000 تومان

لفافه دوزی(جهت حفاظت از ریشه ها)

لفافه دوزی انواع فرش با متقال یا پارچه برزنتی مخصوص55000 تومان
نصب محافظ ریشه از جنس پارچه توری آلمانی55000 تومان

دوگره(جلوگیری از شکافته شدن فرش)

دوگره فرشهای دستباف معمولی (چله نخ تا سی و پنج رج)65000 تومان
دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله نخ ، چهل رج به بالا)75000 تومان
دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله ابریشم )90000 تومان
دوگره زنبوری مخصوص فرشهای اعلاء200000 تومان

شیرازه پیچی(کناره پیچی فرش)

شیرازه پیچی فرشهای ماشینی توسط ماشین دوخت45000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای دستباف معمولی(پشمی)55000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای اعلاء(کرک و چهل رج به بالا)80000 تومان
شیرازه پیچی فرشهای تمام ابریشمکارشناسی و توافقی

چرم دوزی(جهت جلوگیری از سرخوردن و لول شدن فرش)

چرم دوزی انواع فرشهای دستباف55000 تومان

پرداخت(جهت موگیری و هم سطح سازی فرش)

پرداخت فرشهای دستباف معمولی(تا سی و پنج رج)35000 تومان
پرداخت فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)40000 تومان
پرداخت فرشهای دستباف تمام ابریشمکارشناسی وتوافقی

دارکشی(ترمیم ناصافی وکجی فرش )

دارکشی فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)65000 تومان
دارکشی فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)80000 تومان
دارکشی فرشهای دستباف تمام ابریشمکارشناسی وتوافقی

لکه برداری(زدودن انواع لکه های فرش)

لکه برداری فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج) کارشناسی وتوافقی
لکه برداری فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا) کارشناسی وتوافقی
لکه برداری فرشهای دستباف تمام ابریشم کارشناسی وتوافقی
هزینه حمل در تهران برای هر تعداد فرش 100000 تومان میباشد.
هزینه شستشو برای قطعات کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه میگردد
مدت زمان سرویس قالیشویی از تاریخ تحویل حداکثر 5 روز کاری می باشد