تعرفه قالیشویی

لیست قیمت قالیشویی طره

تعرفه قالیشویی شستشویی فرش های ماشینی

۶۰۰۰ تومان شستشوی کامل فرش های ماشینی رنگی
۶۵۰۰ تومان شستشوی کامل فرش های ماشینی کرم رنگ
۸۰۰۰ تومان شستشوی کامل فرشهای ماشینی ابریشمی(ویسکوز) ،فانتزی و تافتینگ

 

تعرفه شستشوی فرشهای دستباف

۱۳۰۰۰ تومان شستشوی کامل فرشهای دستباف رنگی(کرک و پشم)
۱۵۰۰۰ تومان شستشوی کامل فرشهای دستباف کرم و رنگ روشن(کرک و پشم )
۲۰۰۰۰ تومان شستشوی کامل فرشهای دستباف گل ابریشم(تبریز،اصفهان،نایین، قم ….)
۲۵۰۰۰ تومان شستشوی کامل فرشهای دستباف چله ابریشم و شصت رج به بالا
۲۵۰۰۰ تومان شستشوی فرشهای بزرگ پارچه (۱۵ متر به بالا) و آنتیک(کهنه ذات)
کارشناسی و توافقی شستشوی فرشهای تمام ابریشم

 

تعرفه شستشویی موکت و روفرشی

۲۵۰۰ تومان شستشوی کامل موکت و روفرشی
۲۸۰۰ تومان شستشوی کامل موکت پرز دار و موکت تافتینگ

 

تعرفه خدمات مرمت فرش و رفوگری

 ریشه کشی(ترمیم یا جایگزینی کامل ریشه های پوسیده)

۶۵۰۰ تومان ریشه کشی فرشهای ماشینی
۴۵۰۰۰ تومان ریشه کشی مصنوعی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)
۸۰۰۰۰ تومان ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)
۹۰۰۰۰ تومان ریشه کشی مغزی فرشهای دستباف اعلاء (  ریشه نخی چهل تا پنجاه رج)
۱۵۰۰۰۰ تومان ریشه کشی مغزی فرشهای اعلاء چله ابریشم(ریشه ابریشمی پنجاه رج به بالا)

 

لفافه دوزی(جهت حفاظت از ریشه ها)

۶۰۰۰ تومان لفافه دوزی انواع فرش با متقال یا پارچه برزنتی مخصوص
۳۵۰۰ تومان نصب محافظ ریشه از جنس پارچه توری آلمانی

 

دوگره(جلوگیری از شکافته شدن فرش)

۸۰۰۰ تومان دوگره فرشهای دستباف معمولی (چله نخ تا سی و پنج رج)
۸۵۰۰ تومان دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله نخ ، چهل رج به بالا)
۹۵۰۰ تومان دوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله ابریشم )
۲۵۰۰۰ تومان دوگره زنبوری مخصوص فرشهای اعلاء

 

شیرازه پیچی(کناره پیچی فرش)

۶۵۰۰ تومان شیرازه پیچی فرشهای ماشینی توسط ماشین دوخت
۹۰۰۰ تومان شیرازه پیچی فرشهای دستباف معمولی(پشمی)
۱۵۰۰۰ تومان شیرازه پیچی فرشهای اعلاء(کرک و چهل رج به بالا)
کارشناسی و توافقی شیرازه پیچی فرشهای تمام ابریشم

 

چرم دوزی(جهت جلوگیری از سرخوردن و لول شدن فرش)

۶۵۰۰ تومان چرم دوزی انواع فرشهای دستباف

 

پرداخت(جهت موگیری و هم سطح سازی فرش)

۴۰۰۰ تومان پرداخت فرشهای دستباف معمولی(تا سی و پنج رج)
۶۰۰۰ تومان پرداخت فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)
کارشناسی وتوافقی پرداخت فرشهای دستباف تمام ابریشم

 

دارکشی(ترمیم ناصافی وکجی فرش )

۹۵۰۰ تومان دارکشی فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)
۱۴۰۰۰ تومان دارکشی فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)
کارشناسی وتوافقی دارکشی فرشهای دستباف تمام ابریشم

 

لکه برداری(زدودن انواع لکه های فرش)

کارشناسی وتوافقی لکه برداری فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)
کارشناسی وتوافقی لکه برداری فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)
کارشناسی وتوافقی لکه برداری فرشهای دستباف تمام ابریشم

 

 

-هزینه حمل در تهران برای هر تعداد فرش ۲۰۰۰۰ تومان میباشد.

– هزینه شستشو برای قطعات کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه میگردد

– مدت زمان سرویس قالیشویی از تاریخ تحویل حداکثر ۳ روز کاری می باشد

تماس بگیرید