تعرفه قالیشویی

لیست قیمت قالیشویی طره

تعرفه قالیشویی شستشویی فرش های ماشینی

۵۰۰۰ تومانشستشوی کامل فرش های ماشینی رنگی
۵۵۰۰ تومانشستشوی کامل فرش های ماشینی کرم رنگ
۸۰۰۰ تومانشستشوی کامل فرشهای ماشینی ابریشمی(ویسکوز) ،فانتزی و تافتینگ

 

تعرفه شستشوی فرشهای دستباف

۱۲۰۰۰ تومانشستشوی کامل فرشهای دستباف رنگی(کرک و پشم)
۱۴۰۰۰ تومانشستشوی کامل فرشهای دستباف کرم و رنگ روشن(کرک و پشم )
۱۸۰۰۰ تومانشستشوی کامل فرشهای دستباف گل ابریشم(تبریز،اصفهان،نایین، قم ….)
۲۲۰۰۰ تومانشستشوی کامل فرشهای دستباف چله ابریشم و شصت رج به بالا
۲۵۰۰۰ تومانشستشوی فرشهای بزرگ پارچه (۱۵ متر به بالا) و آنتیک(کهنه ذات)
کارشناسی و توافقیشستشوی فرشهای تمام ابریشم

 

تعرفه شستشویی موکت و روفرشی

۲۰۰۰ تومانشستشوی کامل موکت و روفرشی
۲۵۰۰ تومانشستشوی کامل موکت پرز دار و موکت تافتینگ

 

تعرفه خدمات مرمت فرش و رفوگری

 ریشه کشی(ترمیم یا جایگزینی کامل ریشه های پوسیده)

۶۰۰۰ تومانریشه کشی فرشهای ماشینی
۳۸۰۰۰ تومانریشه کشی مصنوعی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)
۷۵۰۰۰ تومانریشه کشی مغزی فرشهای دستباف (ریشه نخی تا سی و پنج رج)
۸۵۰۰۰ تومانریشه کشی مغزی فرشهای دستباف اعلاء (  ریشه نخی چهل تا پنجاه رج)
۱۴۰۰۰۰ تومانریشه کشی مغزی فرشهای اعلاء چله ابریشم(ریشه ابریشمی پنجاه رج به بالا)

 

لفافه دوزی(جهت حفاظت از ریشه ها)

۶۰۰۰ تومانلفافه دوزی انواع فرش با متقال یا پارچه برزنتی مخصوص
۳۵۰۰ توماننصب محافظ ریشه از جنس پارچه توری آلمانی

 

دوگره(جلوگیری از شکافته شدن فرش)

۶۰۰۰ توماندوگره فرشهای دستباف معمولی (چله نخ تا سی و پنج رج)
۷۵۰۰ توماندوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله نخ ، چهل رج به بالا)
۸۵۰۰ توماندوگره فرشهای دستباف اعلاء(چله ابریشم )
۲۵۰۰۰ توماندوگره زنبوری مخصوص فرشهای اعلاء

 

شیرازه پیچی(کناره پیچی فرش)

۶۰۰۰ تومانشیرازه پیچی فرشهای ماشینی توسط ماشین دوخت
۹۰۰۰ تومانشیرازه پیچی فرشهای دستباف معمولی(پشمی)
۱۵۰۰۰ تومانشیرازه پیچی فرشهای اعلاء(کرک و چهل رج به بالا)
کارشناسی و توافقیشیرازه پیچی فرشهای تمام ابریشم

 

چرم دوزی(جهت جلوگیری از سرخوردن و لول شدن فرش)

۶۵۰۰ تومانچرم دوزی انواع فرشهای دستباف

 

پرداخت(جهت موگیری و هم سطح سازی فرش)

۳۰۰۰ تومانپرداخت فرشهای دستباف معمولی(تا سی و پنج رج)
۵۰۰۰ تومانپرداخت فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)
کارشناسی وتوافقیپرداخت فرشهای دستباف تمام ابریشم

 

دارکشی(ترمیم ناصافی وکجی فرش )

۸۵۰۰ توماندارکشی فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)
۱۲۰۰۰ توماندارکشی فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)
کارشناسی وتوافقیدارکشی فرشهای دستباف تمام ابریشم

 

لکه برداری(زدودن انواع لکه های فرش)

کارشناسی وتوافقیلکه برداری فرشهای دستباف معمولی (تا سی و پنج رج)
کارشناسی وتوافقیلکه برداری فرشهای دستباف اعلاء(چهل رج به بالا)
کارشناسی وتوافقیلکه برداری فرشهای دستباف تمام ابریشم

 

 

-هزینه حمل در تهران برای هر تعداد فرش ۲۰۰۰۰ تومان میباشد.

– هزینه شستشو برای قطعات کمتر از یک متر ، یک متر محاسبه میگردد

– مدت زمان سرویس قالیشویی از تاریخ تحویل حداکثر ۳ روز کاری می باشد

تماس بگیرید